Ockel Sirius A

Goed Industrieel Ontwerp 2017
GIO 2017

Ockel Sirius A Mini Pc
Inzender: Ockel Computers B.V.
Design: Jan Paul Hagg

Ockel Sirius A is een volwaardige Windows 10 PC, die de afmetingen heeft vaneen smartphone, die past in een broekzak. De wigvormige, in Nederland ontwikkelde computer kan als stand alone PC gebruikt worden, maar het is ook mogelijk een beeldscherm, toetsenbord en muis aan het apparaat te koppelen.Opvallend in het design zijn de sleuven die in de onderzijde van aluminiumbehuizing zijn aangebracht. Zij zorgen ervoor dat de warmte wordt afgevoerd.

GIO 2017

Categories: Consumentenproduct

Tagged as: