Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp bestaat de volgende personen:

  • Ena Voûte, Decaan Faculteit Industrial Design TU Delft
  • Peter van Dam, Voorzitter IDC, Industrial Design Centre
  • Timo de Rijk, chair Design, Culture & Society, Technische Universiteit Delft / Universiteit Leiden, voorzitter BNO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
  • Ineke Dezentje Hamming-Bluemink, Voorzitter FME/CWM, Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie
  • Michaël van Straalen, Voorzitter Koninklijke Metaalunie / voorzitter MKB
  • Jeroen de Kempenaer, Voorzitter PDMA, Product Development & Management Association
  • Mirjam van Coillie, Voorzitter Design Management Netwerk (DMN)
  • Thonie van den Boomgaard, Opleidingsdirecteur Industrieel Ontwerpen, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen
  • Harry Starren, voorzitter Federatie Dutch Creative Industries